Kolonie dla dzieci

Zapisy - kolonie

Zapisy na wybraną kolonie:

Rejestracji może dokonać tylko rodzic lub prawny opiekun dziecka.


DANE RODZICA / OPIEKUNA:


Adres zamieszkania rodzica/opiekuna:

DANE DZIECKA:


Adres zamieszkania taki sam jak opiekuna / rodzica

Adres zamieszkania jeśli inny niż rodzica / opiekuna:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu koloni i zobowiązuję się do jego przestrzegania (zgoda obowiązkowa).

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133,poz.883 z późń.zm.), zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z organizacją i promocją imprez przez KS TopActive oraz SP Pływaczek również w Internecie. (zgoda obowiązkowa).

(*)Wyrażam zgodę na otrzymywania od KS TopActive oraz SP Pływaczek informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr.144,poz.1204,z późń.zm.)

* - pole nieobowiązkowe

Z uwagi na ograniczoną liczbę zgłoszeń, wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z uzyskaniem miejsca na koloni. Informację zwrotną o umieszczeniu na liście uczestników prześlemy na adres e-mail podany w formularzu. Należy wówczas wysłać zaliczkę w wysokości 400 zł. Będziesz miał na to 7 dni ! Jeśli przekroczysz termin, Twoje zgłoszenie wygaśnie.